The Starry Sky logo

 

Žurnāls "Zvaigžņotā Debess"

Latvian  Latviski

Žurnāls "Zvaigžņotā Debess" ir Latvijā vecākais populārzinātniskais periodiskais izdevums. Tematiski tajā visvairāk tiek atspoguļoti astronomijas jautājumi - jaunumi, vēsturiski fakti, instrumenti, observatorijas, zinātnieki, kosmosa izpēte, informācija amatieriem utt.

The Starry Sky magazine

English  In English

Zvaigznota Debess (The Starry Sky) is the oldest popular science periodical in Latvia. It mainly covers astronomical topics such as astronomical news, historical facts, tools, observatories, scientists, space exploration, amateur information, etc.