Zvaigžņotā Debess

Satura rādītāji 1965

 

1965.GADA PAVASARIS (27)

Radioastronomija Baltijas republikās. A.Balklavs, N.Cimahoviča, J.Ikaunieks
KAS JAUNS ASTRONOMIJĀ
Supervaigzne 3C-273. A.Balklavs
Titāns - ideāls materiāls kosmisko kuģu būvei. E.Bervalds
Vai protonu uzliesmojumi? N.Cimahoviča
Liela radioteleskopa projekts. E.Bervalds
Maiņzvaigznes un zvaigžņu pāri. J.Ikaunieks
ATEISMA JAUTĀJUMI
Cik tālu ir līdz debess velvei? M.Irbins
OBSERVATORIJAS UN ASTRONOMI
Astronoms un revolucionārs. A.Alksnis
Pie vācu astronomiem. J.Ikaunieks
NO ASTRONOMIJAS VĒSTURES
Venēras atmosfēras atklāšana. N.Ņevska, J.Kopeleviča
HRONIKA
Starptatiskās astronomu savienības 12. kongress. I.Daube
Svētki Pulkovā. J.Ikaunieks
Saules pētnieki Ļvovā. N.Cimahoviča
Maiņzvaigznes un zvaigžņu attīstība. J.Ikaunieks
F.Blumbaha atcere. V.Bēmane
JAUNĀS GRĀMATAS
Precizitātes sardzē. L.Maistrovs
ASTRONOMISKĀS PARĀDĪBAS 1965. gada pavasarī. M.Dīriķis

 

1965. GADA VASARA (28)

Astronomija Padomju Latvijas 25 gados.
KAS JAUNS ASTRONOMIJĀ
Cilvēks kosmosā.
"Luna-5"
Vai Saules raidījums mainās. N.Cimahoviča
Baldones 30m antenas apstarotājs. G.Ozoliņš
Baldones 30m antenas vadīšana. E.Bervalds, A.Klibiķis
Kā uzbūvētas sarkanās milžu zvaigznes. U.Dzērvītis
Kāda ir Mēness virsma. S.Ainbinders
Filtrs Saules pētīšanai. M.Gailis
ATEISMA JAUTĀJUMI
Visums un dievs. J.Ikaunieks
OBSERVATORIJAS UN ASTRONOMI
Kārlis Šteins - fizikas un matemātikas zinātņu doktors. M.Dīriķis
ASTRONOMIJAS VĒSTURE
Rīgas kalendārnūja. L.Maistovs
HRONIKA
Zemes mākslīgo pavadoņu novērotāji Rīgā. J.Ikaunieks
Pēc vienota plāna. N.Cimahoviča
ASTRONOMISKĀS PARĀDĪBAS 1965. gada vasarā. Ā.Alksne

 

1965. GADA RUDENS (29)

Saule un dzīvība. N.Cimahoviča, J.Linabergs, G.Ozoliņa
KAS JAUNS ASTRONOMIJĀ
Kāpēc rodas Saules plankumi? N.Cimahoviča
Saule un tularēmija. K.Dorofejevs
Bīstamās ērces jūt Sauli. V.Jagodinskis
Volfa skaitļu vietā - radiostarojums. N.Cimahoviča
Sarkanās saules. N.Cimahoviča
OBSERVATORIJAS UN ASTRONOMI
Rīgas planetārija pirmā gadadiena. L.Kondraševa, I.Zimina
ASTRONOMIJAS VĒSTURE
Heliobiologu piemiņai. V.Bēmane, Cimahoviča
Pīrsu Bolu pieminot. I.Rabinovičs
HRONIKA
Pirmā heliobiologu sanāksme. N.Cimahoviča
P.Bola 100 gadu atceres svinības. I.Pundure
ASTRONOMISKĀS PARĀDĪBAS 1965. gada rudenī. Ā.Alksne

 

1966 (1965./66.) GADA ZIEMA (30)

Jaunos ceļos. N.Cimahoviča
Rentgena un gamma staru astronomija. A.Balklavs
Fotogrāfijas izmantošana uzmērīšanas darbos. K.Menzins
KAS JAUNS ASTRONOMIJĀ
"Mariner-4" fotografē Marsu. I.Pundure
Bārija sarkanie milži. J.Ikaunieks
Svelpjošie atmosfēriki. J.Lihters
Barionu zvaigžņu masas defekts. A.Balklavs
Vistālākie objekti Visumā. A.Alksnis
Zvaigžņu spektri laboratorijas eksperimentā. M.Jansons
ASTRONOMIJAS VĒSTURE
Kas tā ir - Saules meita? I.Rabinovičs
Pirmā Mēness karte. I.Daube
ASTRONOMIJA SKOLĀ
Par Lielās Oktobra socialistiskās revolūcijas kalendāro datumu. I.Rabinovičs
ATEISTA STŪRĪTIS
Saule un dievu dzimšana. V.Ņesterovs
JAUNAS GRĀMATAS
Civilizācijas Visumā. N.Cimahoviča
ZIEMAS NAKTS MIRDZUMĀ. Ā.Alksne

[Iepriekšējais gads (1964)] [Saraksts] [Vāku attēli 1963 - 1967] [Nākošais gads (1966)]

[ZvD sākumlapa]